Call centar +381 11 347 71 66
internetprodaja@bozencosmetics.com

ETANOL 75 %

Etanol 75% je tečni dezinficijens. Preparat je namenjen  za dezinfekciju zdrave  kože ljudi, za dezinfekciju površina, predmeta, materijala, sanitarija, opreme i uređaja u domaćinstvu, prehrambenoj industriji, hemijskoj industriji i svim industrijskim granama,  objektima javnog zdravlja (bolnice, domovi zdravlja), javnim objektima (škole, vrtići, restorani…).Etanol 75% se koristi za dezinfekciju površina, materijala, ambalaže, pribora za jelo,  i opreme koja dolazi u kontakt sa hranom za ljude u toku proizvodnje, skladištenja ili potrošnje, i površina  koje nisu u direktnom kontaktu sa hranom za ljude i životinje.

MIRIS LAVANDE I  RUZMARINA

Prevedi »