Call centar +381 11 347 71 66
internetprodaja@bozencosmetics.com

Category: Vesti

ETANOL 75 %

Etanol 75% je tečni dezinficijens. Preparat je namenjen  za dezinfekciju zdrave  kože ljudi, za dezinfekciju površina, predmeta, materijala, sanitarija, opreme i uređaja u domaćinstvu, prehrambenoj industriji, hemijskoj industriji i svim industrijskim granama,  objektima javnog zdravlja (bolnice, domovi zdravlja), javnim objektima (škole, vrtići, restorani…).Etanol 75% se koristi za dezinfekciju površina, materijala, ambalaže, pribora za jelo,  i […]